logo
 
 
lion
 
科技项目引进
科技项目投资
企业管理
投资信息咨询服务
科技产品转让
科技产品销售
企业合并收购及产权管理
计算机产品销售
计算机信息
计算机培训
互联网综合业务
软件开发
系统集成
药品批发、零售
酒品批发、零售
建筑、施工
房屋租赁
 
 
青稞酒生产

 

青稞酒销售
生态旅游
 
 

 

 
 
 
 
粮油生产

 
房地产开发

药品批发、零售

 
 
 
 
 
科技项目投资
 
系统开发、集成
 
 
 
 
 
 
 
地址:青海省西宁市南大街17号华实科技大厦6层 邮编:810001 网址: www.qhhskj.com
Email: info@qhhskj.com 电话:(0971)8216090 传真:(0971)8216090
备案编号:青ICP备05002621 版权所有:青海华实科技投资管理有限公司